Pages

1 yorum

Binalar Yoketmenin Sembolüdürhttp://www.facebook.com/video/video.php?v=104067382987322

Kimsenin yönetilmeye ihtiyacı yok! Sizi yönetmeye çalışan, tanrı komplekslileri ve sembollerini yokedin!

2 yorum

30 Ağustos Putlu Olsun!

Milli Mücadele, İşgalci Emperyalist Devletlere karşı halkın direniş insiyatifidir. Sütçü İmam'ın Maraş'ın ortasında zulme karşı başlattığı dalga dalga direniş halkası, Anadolu'nun her yerinde sesini yükseltmiştir. Osmanlı depolarından silah çalıp, işgalcilere karşı direnen onyedi yaşındaki bir gencin umududur Milli Mücadele. Özgürlük mücadelesi, bağımsızlık mücadelesidir.

Halk Emperyalizmden, sömürüden bileğinin gücüyle kurtulmuştur. Bu yüzden ismine Kurtuluş Savaşı denmiştir bu sürecin. Fakat hemen bir kaç yıl sonra direnişe hayatını vermiş insanları, genç, yaşlı ve kadın ayırt etmeden istiklal mahkemelerinde idam eden zihniyet, emperyalist işgalden daha vahşi daha korkunç bir işgalin sinyalini vermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı? Neyin Zaferi? İttihatçı, Ergenekonist, Kemalist Oligarşinin mevcut sistemi devirmesinin zaferi. Savaşı kullanacak kadar aşağılık olan İttihatçı zihniyet, silahlı, silahsız tüm güçleriyle Osmanlı mentalitesini yerle bir etmiştir. İstiklal Mahkemesinde idam edilen onlarca masumun, düşünce suçlusunun(!) kanlarıyla bir devlet yükselmiştir. Düşünce şehitleri daha toprağa gömülmeden, insanlık tarihinden bu yana en büyük zulüm odağı devlet yeni bir isimle yükselmiştir Anadolu'nun üstünden. Çanakkale'de işgalcilere Türk kardeşiyle beraber kurşun sıkan Müslümanların, Kürtlerin, Ermenilerin, Arapların ve birçok azınlığın ezilip horlandığı yeni bir süreç başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti...

30 Ağustos, Ergenekon yapılanmasının sistemi kanlı, sert ve vahşi bir şekilde ele geçirmesinin kutlandığı bir gündür. 30 Ağustos, Kutlu değil Putlu Olmuştur yıllarca. Sistem putlaştırılmıştır. 7 yaşındaki çocukları ponponlaştırılarak, Kemalist tapınaklarda Sisteme ibadete zorlamıştır bu Devlet.

Fekku Ragabe sanal ve sivil insiyatifi olarak 30 Ağustosta şehirlerin merkezlerinden ara sokaklarına kadar her yerde 'Barış' sesinin yılmadan yorulmadan haykırılmasını temenni ediyoruz. Bir gün bu vahşi sistemlerin tümü yokolduğu zaman, göklerde uçurtmalar uçurarak kendi zafer bayramlarımızı kutlamak dileğiyle...

FEKKU RAGABE İNSİYATİFİ

0 yorum

T.C. İmamlarını İnsaniyet ve İslamiyet'e Davet Ediyoruz!

Bu Bildiri Haziran Ayının İlk Haftasında Fekku Ragabe tarafından mail gruplarında yayınlanmıştır. 4 Haziran Cuma Gününün akşamında haykırdığımız gerçeği tekrarlıyoruz! Din Adamlarını İNSANİYETE ve İSLAMİYETE davet ediyoruz!


31 Mayıs 2010 Tarihinde dünyanın farklı yerlerinden aktivistlerin ve insani yardım kuruluşlarının biraraya gelerek oluşturduğu yardım filosu, İsrail Devleti'nin deniz kuvvetleri tarafından hunharca, barbarca, korsanca basılarak onlarca insanın katledilmesiyle gündeme damgasını vurmuştur.

İsrail Terör Güçleri'nin uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine yaptığı askeri müdahalede, insanlar acımasızca öldürülmüştür. Sivil bir insiyatif olan, sivillerin, kadınların, doktorların, basın emekçilerinin hatta çocukların bulunduğu gemide silah bulunmamaktadır. 10 tane İsrail askerini esir alan siviller, yaralı olanların tedavisini yapmış, İsrail askerlerinden ele geçirdikleri silahları denize atarak sivil direnişin süreceğini alenen ortaya koymuşlardır.

Tüm Dünya'nın tanık olduğu bu insanlık dışı terör olayının ve sivil direnişin ortasında, şehid düşen onlarca vicdan gönüllüsünün amacı Gazze'ye insani yardım götürmek idi. Gazze'de 2007 senesinden bu yana uygulanan despot, insanlık dışı, faşizan ambargonun getirdiklerini az da olsun tamir edebilmek ve bununla beraber ambargonun sonsuza dek kalkmasını sağlamaktı amaç. Mısır Hükümeti'nin Rafah sınır kapısını açarak ambargosunun biraz olsun yumuşamasıyla gemide mücadele veren aktivistlerin yola çıkarken arzuladıkları hedeflerine ulaşmalarına siyasal ve diplomatik anlamda başlanmıştır. Bu perspektifte Mısır'ın atmak zorunda kaldığı adım, Gazze'yi özgürlüğüne kavuşturacak yaptırımların başını çekecektir.

4 Haziran 2010 Cuma günü, Türkiye halkı için her cumadan farklı bir cuma anlamı taşıyordu. Gemide şehid olan Cevdet Kılıçlar'ın Bayezid Camii'nde cuma namazından sonra cenaze namazı kılınacaktı. Elinde olan veya olmayan sebepler ile cenaze namazına katılamayan binlerce insan, bugün farklı camilerde cuma namazına katılarak, hutbelerden insani birlik adına birleştirici mesajlar, İsrail Terörünü kınayan protestolar duymak için camilere akın etmişti. Fakat birçok camide İsrail'in uyguladığı terör saldırısıyla ilgili en ufak bir söz söylemekten bile kaçınan din adamlarının hutbelerden "Boşanmanın zararlı birşey olduğu" sözleri duyuldu. Sadece Türkiye'nin değil, İslam Coğrafyasının, Dünya Vicdanlarının tümünün bir olduğu, hayatını kaybeden vicdan gönüllüleriyle birleşen yüreklerin aynı attığı şu günlerde; Cuma Hutbelerinde boşanmamak üzerine telkinlerde bulunan Din adamları, Dinayet İşleri Başkanlığı ve Müftülük diye adlandırılan kurumların aslında halkın din algısına ne denli farklı olduklarını göstermişlerdir. Halkın çocukları Zalim İsrail'e karşı savaşırken, hutbelerde karma eğitimi eleştiren gerici imamların halkla aynı dini paylaştığı söylenemez. Din Adamlığı ortaçağın o karanlık günlerindeki statüsünden bir adım olsa ileride bir tavır sergileyememiştir. Milyonlarca vicdanın sesi olmayı başaramamış her Din Adamı, İsrail Terörizminin uyguladığı kontra propagandaya, karartma uygulamasına destek olmuştur. İsrail Devleti gemilerin yayını karartırken ne amaçla bunu yapıyorsa, hutbelerde boşanmak iyi değildir, karma eğitim kaldırılmalı diye hutbe veren din adamları da aynı amaçla bunu yapmaktadır.

Gündemden İslam dinini soyutlayanlar, dinin aslında cami denen minareli tapınakların arasında yaşanan mistizm rituellerinin tümünün isimlendirildiği bir inanış halini aldığını ispatlamıştır. İslam, Diyanet Kurumları ve boyunduruğundaki Din Adamlarının yaptıklarıyla bu hale getirilmiştir. Muhammed Peygamber'in getirdiği sosyal din anlayışı, zulme karşı mazlumun yanında olma mentalitesi, komşu açken tok yatmama şuuru ve teolojik doktrini yıkılmış; yerini namaz, tesbih, zikir gibi törensel ritueller içinde boğulup, topluma kendini kör etmiş bir din algısı yaratılmıştır.

Bu noktada Allah'ın elçileriyle tebliğ ettiği din anlayışına, son elçi Muhammed (a.s.) 'ın getirdiği sosyal din mücadelesine biat eden müslümanlar, vicdan sahipleri insanlar, merhametliler, sevgililer olarak din adamlarının tekelinde tahrif olan Din mentalitesine ve bu mentaliteye boyun eğen, hizmet eden tüm kişilere karşı olduğumuzu beyan ediyoruz. Yaşasın son elçi Muhammed (a.s.) Peygamberin mücadelesi, Yaşasın Filistin Direnişi, Yaşasın Gazze Direnişi, Yaşasın Mavi Marmara Direnişi!

Dipnot: İstanbul Mütfülüğü'nün kendi web sitesinden yayınlamış olduğu "Boşanma" temalı cuma hutbesine uymayarak, İsrail'in terörist politikasını şiddetle eleştiren İmam ve Din adamları, yapmış olduğumuz bildirideki protestodan münezzehtir.

FEKKU RAGABE İNSİYATİFİ(Bu bildiri Cuma Namazlarında yine İslam Algısından uzak hutbeler veren Diyanet İmamlarının tavrının değişmemesi üzerine tekraren yayınlanmıştır.)

2 yorum

İslam ve İsyan


Geleneksel Din anlayışında "isyan" kelimesi her zaman  insanın üzüntü ve ızdıraplardan dolayı Tanrısal Otorite'ye karşı başkaldırması olarak lanse edilmiştir. Bunda en büyük etken Dîn'in kurumsallaşması, tüm din elçilerinin (peygamberlerin) yaptığı devrimlerin zamanla sistematik ve geleneği içeren bir din kültü halini almasından kaynaklanmaktadır. Din, devrim sonrası din adamlarının ihtiraslarına göre bir statükoya dönüşür. Ve bu yüzden aslında dinin özünde içerdiği "isyan" mentalitesi, statükoyu oluşturan egemen dinci kesim tarafından şiddetle hedef gösterilir.

Mekke, tağuti(zulümkar) bir sistemle yönetiliyordu. Sömürücü egemen sınıf kızların köpekten bile aşağı olduğu toplum yaratmış, daha kötüsü en büyük sömürülerini din üzerinden sağlamaktaydılar. Parası olanın ücretini ödeyip zenci bir köle satın alabildiği, onun tüm ömrüne sahip olabildiği, lafın özü insanların biraz parayla Tanrı olabildiği bir toplumdu Mekke. Putlara tapmak bile paraylaydı. Hacc mevsimlerinde İran'dan Mısır'dan ithal putlar getirtiliyor ve insanlar bunlara parayla tapıyordu. Mekke'nin arkasokaklarında fuhşiyat almış başını gidiyor, kızlarını bunlardan korumak isteyen borç sahibi babalar doğan evlatlarını diri diri toprağa gömüyorlardı..

Ardından Muhammed adlı bir yiğit ve beraberindeki gençler bu sisteme isyan ettiler. Allah'ın yardımı da arkalarında oldu. Çünkü bu güçlü sistemle savaşmak son derece zordu. Ve Hira'da doğan ilahi isyan güneşi, Mekke'nin sokaklarına Muhammed ve arkadaşları tarafından göklere haykıra haykıra bağrıldı. Susturulamayan, dindirilemeyen bir sesti bu, bir isyan çığlığı.. Muhammed'in isyan hareketi durdurulamıyordu Mekkenin otoriter güçleri tarafından. Ve en nihayetinde Tanrı'nın yardımıyla devrim gerçekleşti seneler sonra Mekke'de azarlanıp, horlanan, sapık denilen, namaz kılarken başından aşağı pislikler dökülen o gençler; Mekkenin kapısına onbinler olup beyaz barış sancaklarıyla dayandılar. Medine'den sonra Mekke'de İslam Devrimi ile tanıştı.

İslam nedir İsyan nedir? Ne farkları vardır ki? Ortada bir zulüm varsa islam bu noktada İslam, isyan hareketi olur. Eğer işgal varsa direniş olur. Eğer savaş varsa, barış olur. Eğer haksızlık varsa, adalet savaşçısı olur. İslam ne demektir derseniz, isyan etmek değildir. İslam sadece yapılması gereken şeylerin tümünün bir adıdır. Bu yüzden İslam ve İsyan aynı cümlede dahi kullanılamaz diyen tüm insanlığa seslenişimizdir bu. İyilik, Esenlik, Adalet, Barış için yapılmayan isyana da isyan!

FEKKU RAGABE İNSİYATİFİ

0 yorum

Biz Şimdi İsyan Ediyoruz


Bu ses Mekke'nin sömürü düzeninde bir kaç âsinin ağzından sokaklarda yankılanan ve seneler sonra Rebeze çölünde toprağa gömülen bir ses değil. Bu ses okyanuslar ötesinde Chiapas dağlarında haykıran bir zapatistanın sesi, Gazze'de tanklara taş atan İntifada'nın çocuklarının savurduğu bir küfür, seneler öncesinde kendi topraklarındaki dağlarının tepesinden dans eden bir kızılderilinin şarkısı, Kürdistan'da mayınlara basan çocuklara yakılan bir ağıt, bir zılgıt.. Bu ses susturulamayan, çığ gibi büyüyen, korku gibi göklerde yankılanan, âsi, yaramaz ve görkemli bir ses. Kulaklarınızı tırmalayacak, hepinizi korkutacak. Bizden sakının, çünkü size isyan ediyoruz. Ve isyan sesimiz, bir çığ gibi büyüyor!

Fekku Ragabe İnternet'te dalga dalga isyanın sesi olacak...
http://fekkuragabe.blogspot.com/

2 yorum

Fekku Ragabe Manifesto

Yeryüzünde var olan kölelik sistemi, insanların boyunlarına geçirilen kölelik zincirleri; insanlığın özüne en büyük hakaret ve ihanettir.

Yine hem efendi olan hem de köle olan insanlığın başlattığı sosyal hareketlerin çoğunda sınıfsız bir toplum hayali kurulmuş, kölelerin ve efendilerin olmadığı, eşit haklar, eşit güçler ile yaşanılan bir dünya tasavvuru (ütopya) hayal edilmiştir.

Allah insanlığa Kur'an'ın Beled Sûresi'nde sınıfsız bir topluma ulaşmanın zor olduğunu fakat bu yolda ilerlemenin iyiliğe ve adalete inanan herkez için çetin bir sınav olduğunu ve yine bu yolda ilerleyenlerin de asıl "Erdemliler" olacağını Son Ahitin de tüm insanlığa hitap ettiğini bildirmektedir. Din, aslında sınıfsız bir toplum, efendilerin ve kölelerin olmadığı bir toplum vaadeder. Ama yozlaşan, ibadethanelere tapınaklara kıstırılan, sokaklardan soyutlanan, mistizmin şamanizmin paganizmin içinedahil olduğu, tahrif edilen, kasti olarak değiştirilen Din, modern dünyada Fekku Ragabe (Kölelere Özgürlük) mentalitesine tamamıyla zıt bir hal almıştır. Oysa İsâ'nın, Musa'nın, Muhammed'in mücadelesi tamamıyla eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesidir. Sınıfsız, efendisiz, kölesiz bir toplum mücadelesidir...

Ne mutlu inansa da inanmasa da "Fekku Ragabe" diyebilenlere. Yeryüzünde efendilerin ve kölelerin olmadığı bir Dünya için elele verelim. Hem inananlar, hem inanmayanlar bir olup zincirlerimizi kıralım!


FEKKU RAGABE İNSİYATİFİ