Pages

2 yorum

Viva Revolution Viva Global İntifada


Tunus'ta bir öğrencinin adanarak kendini yakmasıyla başlayan isyan dalgası önce Mısır'a oradan Suriye ve Yemen'e sıçrayarak küreselleşme yolunda büyük adım attı. Tunus'ta Ben Ali yönetimini deviren halkın kıyâmı sürüyor. Mısır'da halk Mübarek'in kellesini istiyor. Evlerinden çıkan gençler; "rejim devrilene kadar canlı ya da cansız dönmeyeceğiz" diye yeminler ederek meydanlara dökülüyor. İsyan'ın son sıçradığı yer Yemen'de bir başka diktatör Ali Abdullah'ın tahtı da sallantıda. Arap halkı uyanıyor. Diktatoryaya, zulüm saltanatına, kapitalizme son vermek için uyanıyor. Bu uyanışı, şanlı kıyamı destekliyor; kendilerine Alemlerin yaratıcısından güç temenni ediyoruz. Yaşasın Devrim, Yaşasın Küresel İntifada.

FEKKU RAGABE