Pages

2 yorum

Hayya Ales Sokak - Haydi Sokağa!

İslam'ın hayatiyetini sürdürmek için sokaklara inmek, meydan okumak, bedel ödemek gerekir. Dinler sokaklar arasından doğan bir isyan hareketidir. Sistemler sokaklarda tezahür etmemiş fikirlerden korkmazlar. Allah (cc) da bizi şu ayetinde sokaklara şânını yüceltmeye davet ediyor:
Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevketmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.


MAiDE 8
ÂZİZ KURÂN

0 yorum

Fecr ve İsyan

"Gece ne kadar kudretli bir karanlığa sahip olsa da, elbette ki güneş doğup gökyüzünü aydınlatır. Ve Güneş; karanlığın en güçlü olduğu zamanın hemen ardında doğar. Bu Fecr vaktidir.

İnsanlık en sancılı dönemlerinde isyan etmiş ve özgürlüğünü kazanmıştır. Bugün içinde bulunduğumuz küresel kapitalist hegemonyanın sert ve doyumsuz şiddeti de topyekün insanlığı bir fecre doğru sürüklüyor. Eğer insanlık olarak kendi benliğimizde güneşlerimizi doğdurabilirsek; dünyayı fecrine ve aydınlığına kavuşturabiliriz... "
https://www.facebook.com/FekkuRagabetin