Pages

0 yorum

İnsanlık İçin Hala Umut Var: İnsan Olun!

Farkında mısınız ne haldesiniz? Ne farkınız var bir cansızdan? İnsan olduğunuzu hissettiren şey nedir size? Bandrollü bir 'mal'dan farkınız ne sizin? Ey insanlık sözümüz size, ne farkınız? Sistemin numaralandırdığı bireylersiniz sadece. İstediği zaman öldürülebilir, göç ettirilebilir, zindanlara atılabilir, savaşlara yollanabilir bireylersiniz. Bilgisayar oyunlarında yönlendirilebilen simülasyonlardan farkınız ne! Hissedebiliyor musunuz mesela? Düşünebiliyor musunuz? İnsanlık ne zaman "insan" olduğunu hissederse o zaman evrensel kölelik sisteminden kurtulur. Düşün, AKLET! Bir köle gibi yaşamaktansa aykırı ol sisteme ve dayattığı sistematiğe. Sonucu ne doğurur düşünme. Ne doğurursa doğursun seni bandrollü bir 'MAL'dan daha değerli kılar. Bu aykırılık hayatına mal olsa bile, cansız bedenin yeminler olsun ki şuanki bedenin çok daha canlıdır.

Nice arzın üstünde yürüyenler vardır ki ölülerdir, nice yaşayanlar ise toprak olmuştur. Onlar Yahya gibilerdir, Muhammedlerdir, İsalardır, Musalardır, Hüseyinlerdir.. Onlar ölmezler, onlara sakın ama sakın ölü demeyin! Onlar sonsuza dek yaşayacak olan sisteme aykırı 'insan'lardır. Onlar 'İNSAN'lardır. Sadece insanlar. Neden insan olmak bu kadar zor sizin için?

Bir yetimin gözyaşını duymaktır oysa, bir yoksulun açlığını hissetmektir insan olmak. Bir mustazafın yanında olup halini anlamaktır, bir yalnız kalmışa yoldaş olmaktır insan olmak. Bir arkadaş edinmektir, sevmektir birilerini. Herkesi kayıtsız şartsız sevmektir insan olmak. Herkesin iyiliğini düşünmektir. Nesi zor bunun? 
 
Sistemin hipnozu ne kadar güçlü ki yapmış olduğumuz herşey basit bir kısırdöngüden ibaret. Ömrü işten-eve geçenler, okulda boş kitaplarla uyutulanlar, camilere tıkılıp kalmış yaşlılar neyi amaçlıyor? Nedir bizim derdimiz? Biz neyiz ey insanlık! Neden bizi numaralandıranlar var, bizim hayatımızın tümünü onlar belirliyor. Neden onlar da bizim gibi iki ele iki ayağa sahipken kendilerini Tanrı yerine koyuyor ve neden biz bunlara bilmeden tapınıyoruz, ibadet ediyoruz, onları yüceltiyoruz!? 
 
Bu bezirgan saltanatını ve akılsız avamın içi boş kısırdöngülerini bir bir yıkmak için: Düşüneceğiz, bolca düşüneceğiz. Okuyacağız, okutacağız; kız çocuklarımıza İkra ismini vermekle kalmayıp tüm insanlığın çocuklarını kendi çocuğumuz gibi benimseyecek ve İKRA'ya çağıracağız. Hayatı okuyacağız, tekrar tekrar düşüneceğiz. Hayatımız hira olacak. Ve akledeceğiz. Vahiyle tanışacağız. Hiralardan çıkıp meydanlara umut çığlıklarıyla koşacağız. İkra isimli çocuklarımıza yepyeni bir umut hikayesi ikra ettirmek için. Onların ve tüm insanlığın kalbinde sevginin fethini ikame etmek için çılgınlar gibi koşacağız. Ve biz meydanlara varmadan kaçıp gidecek bizi etiketleyenler, bandrolcüler. Çünkü onlar asla HAKKIN karşısında duracak inanca ve fanatizme sahip değiller. Biz aklın, sevginin ve vicdanın cesur fedaileri olacağız. Kin beslemeden onları da seveceğiz, şeytani sistemlerinin fikri köleliklerinden onları da kurtaracağız!
 
Çünkü biz size birisi tokat attığında öbür yanağınızı da dönün diyen İsa'nın torunlarıyız.. Çünkü biz namaz kıldığında üstüne pislikler atılmasına rağmen sabreden ve o insanların ıslahı için miğdesine kramplar giren ve yine ve yine sabreden Muhammed'in çocuklarıyız. Biz Firavun'a bile hoş dille gidip dert anlatan Musa'nın çocuklarıyız. Ama yüreklerimizde zaman zaman tıpkı onlar gibi, "yıkın bu tapınakları!" diyen asi  bir ateş var. Bizi öldürmeye gelenler bizde dirilecek elbet. Bizi katletmeye gelenler, yoketmeye gelenleri diriltmek için sonuna kadar sabredeceğiz. Amma velakin bizler direnmeyi Allah'ın son peygamberinden öğrenenleriz de. Zulme ve zalime karşı duruşumuzda zerre taviz vermeyeceğiz.

Biz akledeceğiz ve kölelik zincirlerimizi kırıp atacağız. Fekku Ragabe çığlıklarımız Dünya'dan tüm kainata yayılacak. Hayalperest değiliz, Umut var edenleriz biz. Ne mutlu düşünüp akledenlere ve sistemin öngördüğü tutsaklık hayatına karşın erdemli, ahlaklı ve iyi bir hayatın sılasını duyanlara!

FEKKU RAGABE

0 yorum

Biz Kimiz

Biz Mekke'nin arka sokaklarından doğan ve dalga dalga yükselen isyan ateşi 'Fekku Ragabe' sesinin isimsiz vârisleriyiz. Zulüm karşısında dimdik kıyamda durmayı Yaratıcı'nın son elçisi olan Önderimiz Muhammed Peygamgerden alıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun insana hatta hayvana ve tabiata yapılan tüm zulümlere karşı aktif mücadeleyi kaçınılmaz görenleriz.

Yüreklerimizde koskocaman bir dünya taşıyoruz. İşgal ve Sömürüden arınmış, Mutlak Barışın ve Sevginin hâkim olduğu sınırsız, sınıfsız, zorba yönetimlerin olmadığı bir dünya mümkün! Bunun için; yepyeni dünyalar yeni mutluluklar yeni ve sonsuz barışlar için umut ve mücadele ile vârolacağız. Sokaklarda atılan her bir çığlıkta biz olacağız, meydanlarda köleliğe ve sömürüye karşı öfkemizi kuşanıp kavgamızı sürdüreceğiz. Dünya'yı değiştirmek istiyoruz diyeceğiz bize gülenlere inat umut tebessümleriyle onları değiştireceğiz. Yürekleri kazanarak büyüteceğiz kavgamızı. Daha da büyüteceğiz kavgamızı. Biz isimsiz olacağız hep. Meydanlarda gözgöze gelen yeni dünya sevdalısı direnişçiler olacağız. Birbirimizi gözlerimizden ve öfkeli çığlıklarımızdan tanıyacağız. Tanıyacağız.. Çünkü her dâim meydanların içinde vârolarak yaşayacağız...

Kimiz Biz?
Biz vicdanın ve isyanın bastırılamayacan düzensiz kaotik sesiyiz.
Birgün birbirimizi bulacağız, biraraya geleceğiz ve kazanacağız,
BİZ KAZANACAK OLANLARIZ...

2 yorum

Mutlu Bayramlar


Bayramınızı geleneğin tam içinden, kısa mesaj formatıyla kutlar, bir sonraki bayramımızı adil, eşit, barışın egemen olduğu sınıfsız bir dünyada kutlamayı temenni ederiz.

Bir isyan haykırışı savur göklere, gelecek zamanlara umutlar getirsin, öyle içten öyle âsi, zalimlerin yüreğini titretsin. İyi bayramlar!